Han försöker bara upprätthålla en ordning

Eleverna på Bollnäs folkhögskola delar lokaler med politikerna i Region Gävleborg. De äter lunch i samma matsal. Ungdomar i början av sina yrkesliv som tar mos ur samma tråg som makthavare i kostym.

Igår skulle politikerna samlas till regionfullmäktige, och för att fira högtiden skulle eleverna från musiklinjen lussa för dem. En lucia hade utsetts genom lottning. Alla som velat hade fått anmäla sig, men slumpen fått avgöra.

En halvtimme innan det skulle genomföras ställdes det in. Beslutet togs av Mattias Eriksson-Falk, nyvald ordförande i regionfullmäktige och sverigedemokrat.

Anledningen var att lotten fallit på fel lucia.

“Vi hade förväntat oss ett traditionellt luciafirande”, säger Eriksson-Falk till Gefle Dagblad. “När vi fick uppfattningen att det inte var det så sa vi att det inte skulle hållas i fullmäktiges sal.”

Den som av slumpen blivit vald identifierar sig inte som kvinna utan som icke-binär.

Inte han. Inte hon. Hen.

“Vår strävan är att utforma politiken efter hur vi tror att människan är och inte hur vi önskar att hon vore.”

Så står det i SD:s principprogram.

Man skriver att människan är både “konstruktiv och destruktiv och att det inom varje människa pågår en daglig och livslång kamp mellan dessa motstridiga krafter”.

För att rätt sida av den mänskliga naturen ska triumfera vill SD “skapa, stödja och upprätthålla normer, moral, lagar, sedvänjor, miljöer, beteenden, traditioner och gemenskaper som hjälper individen att bejaka de goda och konstruktiva sidorna inom sig själv.”

Traditioner är för SD inte bara för trevnad och nöje. De är ritualer som ska framhäva idealmänniskan. Framhävs fel människa är det ingen ritual längre. Då är det avgudadyrkan.

Det förklarar att man är beredd att ta strid om vanliga privatpersoner, sådana som inte själva sökt offentligheten utan bara velat delta i samhället, och göra alla scener, hur små de egentligen än är, till slagfält.

Sagostunder på bibliotek. Grundskolors luciatåg. Eller folkhögskolors. En julkrubba kan inte inredas med armlängds avstånd. De som inte passar in men ändå fått vara med har gjort skada och för att neutralisera den måste de göras till idealmänniskans motsats: syndabocken.

Deras existens får inte premieras. Har de premierats inför tio måste de fördömas inför hundra.

“Det var många som tog illa vid sig men det var jobbigast för lucian. Hen är väldigt ledsen, jag har fått stötta”, säger musiklinjens linjeansvarig Mattias Windemo till Arbetarbladet.

SD:s distriktsordförande i Gävleborg heter Roger Hedlund. I en intervju med Gefle Dagblad kallar han Bollnäs folkhögskolas planerade luciafirande för en “plojvariant” och försvarar sin partikollega, Mattias Eriksson-Falk.

“Han försöker bara upprätthålla en ordning”, säger Hedlund.

Han menar exakt vad han säger.